bouw management

Bouwprojectbegeleiding & bouwkostencontrole

Vanaf het eerste idee tot en met de oplevering, adviseren en begeleiden wij het bouwproces. Heldere en zakelijke communicatie is moeilijk als beide partijen niet dezelfde taal spreken door gebrek aan specialistische kennis. Vaak bent u niet vertrouwd met de bouwsector en heeft u een onafhankelijk adviseur nodig als schakel. Wij zien erop toe dat de door u gekozen bouwpartners tijdig en binnen de financiële afspraken tot het gewenste eindresultaat komen. Ook als u het bouwontwerp door een ander hebt laten vervaardigen kunnen wij hier een onafhankelijke rol spelen.

Tijdens de bouw zijn wij de schakel tussen de overheid, de uitvoerende partijen en de opdrachtgever. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan werkzaamheden t.a.v. constructie, bouwbesluit, E/W installaties, brandveiligheid, geotechnisch onderzoek, milieukundig onderzoek, bouwkundig bestek, begrotingen, bouwkostencalculaties, asbestrapportages