Over ons

Leemhof WoonZorg
Het in het leven roepen van Leemhof Woonzorg komt niet zomaar uit de lucht vallen. Beide initiatiefnemers hebben ouders die de grens van 70 gepasseerd zijn en waarvoor de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van toepassing kan zijn. In beide situaties gelden bepaalde lichamelijke beperkingen, maar ook de wil om zelfstandig te blijven wonen.

Henkjan Wendrich

Henk Jan Wendrich, architect b.i., heeft na zijn studie in Delft de afgelopen 15 jaar naast het ontwerpen van vrijstaande woonhuizen met name bouw- en verbouwtrajecten voor woonzorginstellingen begeleid. Niet alleen de doelmatige tekening van instellingen waren hierbij belangrijk, ook de invulling van specifieke woonruimten, aanpassingen en oplossingen werden door hem gerealiseerd.

 


frederikvanleersum

Frederik van Leersum MA, is in 1992 opgeleid in Bedrijfskunde en Public Relations. In de 20 jaar van zijn werkzame leven heeft hij veel ervaring opgebouwd in Marketingcommunicatie en inkoop van diensten en producten. Hij onderhoudt contact met alle aanbieders en (semi)overheden en verzorgt het interne en administratieve traject bij Leemhof WoonZorg.