Subsidies & vergoedingen

Subsidies, vergoedingen en vergunningen

Leemhof WoonZorg neemt niet alleen alle beslommeringen omtrent aanpassingen van uw woning voor u over, maar adviseert u ook over de mogelijkheden die de (Rijks)overheid biedt op het gebied van subsidies en andere tegemoetkomingen.

Voor een gedegen advies over op welke manier de (Rijks)overheid u tegemoet kan komen, schakelt Leemhof WoonZorg diverse specialistische partners op dit gebied in. Vergoedingen worden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) toegekend. Nu nog loopt dit via de gemeente, maar vanaf januari 2016 neemt het regionale Zorgkantoor deze taak over. Of ook u hiervoor in aanmerking komt, zoeken wij graag voor u uit.

Indien een grotere verbouwing voor uw woning van toepassing is, verzorgt Leemhof WoonZorg ook alle bouwvergunningen bij de gemeente. Omdat u weet dat uw gehele verbouwing in vertrouwde handen is, heeft u er verder geen omkijken naar.